En tillbakablick på vägen framåt

LMK Industri skapades av entreprenören och företagsledaren Mikael Karlsson 1995. När han tio år senare gick bort, tog hans fru Therese över ordförandeskapet. Hon var sedan ordförande fram till sin bortgång 2015. Trots att de lämnade oss alltför tidigt hann Mikael och Therese åstadkomma mycket och inspirera andra. Genom LMK Industri och LMK-stiftelsen skapade de dessutom en brygga in i framtiden. En plattform för att fortsätta stödja det goda entreprenörskapet, den gränsöverskridande forskningen och de innovationer som kan bidra till en bättre framtid.

MIKAEL KARLSSON 1962-2005

En mångsidig visionär

Mikael Karlsson föddes i Malmö 1962. Han var entreprenör, företagsledare och investerare. År 1984 grundade han det som kom att bli Axis tillsammans med Martin Gren. Han var Axis vd åren 1984–1999 och dess styrelseordförande från 1999 fram till sin bortgång 2005.

Mikael Karlsson studerade på Handelshögskolan i Stockholm och hade redan under studietiden siktet inställt på entreprenörskap. Det som skulle bli Axis hade smygstartats redan under åren på Handels men när de båda vännerna Mikael Karlsson och Martin Gren sammanstrålade i Lund efter studierna kunde man dra igång på allvar.

I maj 1984 flyttade de, som ett av de 10 första företagen, in på Ideon i Lund. Med en uttalad ambitionsnivå att lyckas internationellt, att satsa på tekniskt innovativa produkter och en partnernära affärsmodell, byggdes och utvecklades Axis. Förmågan att anpassa bolaget och produkterna, att lyssna på partners och kunder och att hela tiden satsa på nya produktkategorier och marknader gjorde att Axis växte till ett världsledande bolag inom flera områden.

LEDARSKAPET OCH FRAMGÅNGARNA

Mikaels ledarskap gick ut på att motivera, sätta höga mål och tillåta misstag och omtag. En öppenhet präglade företagskulturen. Mikael var visionär i ordets rätta bemärkelse. Han hade en omtalad förmåga att blicka in i framtiden och förutse längre utvecklingslinjer. Under hans ledning skapades en kultur av att agera långsiktigt och inte låta sig styras av kortsiktiga skiften.

I takt med Axis stora framgångar mottog Mikael Karlsson en rad utmärkelser, bland annat utnämndes han till “Årets företagare” av Dagens Industri 1994 och Axis utsågs samma år till “Årets svenska IT-företag” av tidningen Data Världen. Tillsammans med Martin Gren fick han Polhemspriset. Ett par år senare, 1997, listades han som en av Europas mest dynamiska entreprenörer på listan Europe’s 500.

ETT VÄXANDE ENGAGEMANG

Med åren breddades Mikaels engagemang. Han var medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och i den rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han var även vice ordförande för Institutet för Ekonomisk forskning vid Lunds universitet och styrelseledamot i flera skånska bolag, bland andra Beijer Electronics AB. 1999 byggde han, i rollen som dess
första ordförande, upp organisationen Øresund IT Academy, för ett ökat samarbete mellan den danska och svenska it-branschen och 12 olika universitet och högskolor inom Öresundsregionen.

Som person, ledare och entreprenör var Mikael Karlsson engagerad, visionär och drivande. Han var en stor vän av det mångvetenskapliga tankesättet och förordade ofta möten och samarbeten av gränsöverskridande karaktär. Inom LMK industri arbetar vi idag vidare i denna anda.

LMK-STIFTELSEN

Under 2005 insjuknade Mikael Karlsson i cancer. Han beslutade då att skapa en brygga in i framtiden och initierade en stiftelse i sitt namn, LMK-stiftelsen. Stiftelsen arbetar idag med att stödja innovativ och gränsöverskridande forskning vid Lunds universitet.

THERESE KARLSSON

Mikaels fru Therese Karlsson har haft en avgörande roll i både LMK Industris och LMK-stiftelsens historia. Efter Mikaels bortgång 2005 tog hon över ordförandeskapet i LMK Industri. Hon var också den som såg till att den stiftelse som Mikael initierat förverkligades. Hon avskilde kapital till LMK-stiftelsen och medverkade till att en styrelse utsågs och att arbetet satte igång. År 2015 såldes LMK Industris del i Axis till Canon och ytterligare kapital avskildes till stiftelsen. Therese avled efter en tids sjukdom samma år.

AXIS OCH LMK INDUSTRI

En internationell framgångssaga

När Axis såldes till Canon våren 2015 kunde bolaget se tillbaka på tre decenniers stora framgångar. Försäljningen gav i sin tur LMK Industri ett stort kapitaltillskott som har möjliggjort den verksamhet vi har idag.

Det som skulle bli Axis drogs igång 1984 av de två helt unga kompanjonerna Mikael Karlsson och Martin Gren. Vid starten 1984 var den första produkten en protokollkonverterare för användning av persondatorskrivare i nätverk bestående av stordatorer av märket IBM.

Tack vare ett visionärt ledarskap, tekniskt innovativa produkter och en partnerinriktad affärsmodell avancerade Axis inom några få år till en global andraplats på marknaden. IBM-stordatorernas tid var dock snart förbi och bolaget uppfann och testade nya produktidéer. Geografiskt huvudfokus under denna period var Europa, med start i Tyskland, och mot slutet av 1980-talet sattes det första kontoret i USA upp.

KOPPLA IHOP – NÄTVERKSSKRIVARE

Under de första åren av 1990-talet spred sig användandet av internet och då uppstod nya möjligheter. Axis var pionjärer inom nätverksanslutning och blev en av de ledande inom nätverksskrivarteknik. Om den geografiska satsningen under perioden har Mikael Karlsson skrivit:

“….vi valde Asien och särskilt då Japan som det geografiskt strategiska område där vi skulle investera stort i försäljning och marknadsföring, utöver den europeiska marknaden. Vi valde rätt; omsättningen ökade kraftigt och uppgick snart till 35 miljoner USD och 200 personer anställdes på bara några få år”.

NÄTVERK FÖR “ALLT”

Bolaget satsade nu på att ta fram enkel och prisbillig anslutning av hårdvara och bidrog till att skapa smarta IP-nätverk. Geografiskt sett var det fokus på USA, vilket blev lyckosamt. Vid decenniets mitt lanserades en nätverkslösning för optisk lagring och Axis blev världsledande leverantör inom detta område. Axis var bland de första i världen när de 1996 tog fram ett ”white paper” om ”Thinserver technology”. Tekniken för tunna servrar är idag, mer
än 20 år senare, känt över hela världen som sakernas internet, ”Internet of Things”.

“Om du kan dra nytta av att ha en skrivare direkt ansluten till ett lokalt nätverk, varför inte göra detsamma men andra enheter? Det vill säga, visionen är att öka värdet av nätverket genom att erbjuda ”tillgång till allt” och följaktligen utveckla ett sortiment av små, eller ”tunna” servrar som kan ansluta CD-spelare…, hårddiskar, scannrar och inte minst: kameror”.

Mikael Karlsson om bolagets tankegångar 1996-1999

DEN REVOLUTIONERANDE KAMERAN

År 1996 lanserade Axis världens första nätverkskamera. Bolaget revolutionerade branschen och transformerade videoövervakning från analog till digital teknik. Till en början inriktade man sig på applikationer som inte krävde mer än tre bilder per minut. Men snart uppstod nya behov och möjligheter.

Nätverkskameran Neteye 200 visades första gången på en mässa i Atlanta. Produkten fick flera branschutmärkelser. På Axis förstod man snart kundernas behov att integrera analoga kamerasystem med den senaste IP-tekniken och en ”video encoder” som möjliggjorde detta blev en milstolpe för Axis. I slutet av decenniet etablerade man en standard för den moderna nätverkskameran då man lanserade det som snart skulle bli världens populäraste nätverkskamera: AXIS 2100. Vidareutveckling och nya modeller ledde snart till att produkterna blev alltmer intressanta för övervakningsmarknaden. Konkurrensen ökade och ett samarbete med Canon inleddes.

VÄRLDSLEDANDE INOM NÄTVERKSVIDEO

Under de första åren av 2000-talet hade Axis gått från att ha varit en anslutningsspecialist till att bli global ledare på marknaden för nätverksvideo. Perioden kring it-kraschen krävde en del omstrukturering men bolaget gick stärkt vidare. Sex år efter det att man lanserat världens första IP-kamera började det hårda arbetet verkligen betala sig. När Mikael höll tal vid företagets 20-årsjubileum 2004 kunde han kalla Axis för ”Världsledare inom nätverksvideo”.

INTERNET OF SECURITY THINGS

Under åren som följde efter Mikaels bortgång kombinerade bolaget sina kunskaper inom utveckling av kärnteknik och kärnprodukter med öppna standarder, en kraftfull affärsmodell och viktiga partnersamarbeten. År 2010 kom ytterligare ett genombrott – Axis värmekameror – och året därpå lanserades Lightfinderkameran. Det var världens ljuskänsligaste kamera som kunde återge färger även i mörker. Ett år senare återanknöt bolaget till sina rötter genom att starta ett nytt projekt som gick ut på att ansluta intelligenta enheter till internet. Den första produkten intresserade marknaden för fysisk passerkontroll. Axis såg detta som en möjlighet att komma in på fler marknader med teknik för nätverksanslutning, ”Internet of Security Things”.

År 2015 sålde LMK industri sitt innehav i Axis till Canon. En ny era tog vid.